26 01 2012

“nie szukaj odpowiedzi,
tam gdzie jej nie ma,
ani złożoności, sensu
w prostocie istnienia”26 01 2012

2901